Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Scharakteryzuj króla Władysława IV.4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Scharakteryzuj króla Władysława IV.

1Zadanie
2Zadanie

Władysław IV Waza

Władysław IV Waza żył w latach 1595 - 1648. Był synem Zygmunta III Wazy i Anny Habsburżanki. W młodości, w okresie dymitriad miał szansę objąć tron moskiewski, pod warunkiem przejścia na prawosławie. Sprzeciwił się temu jednak ojciec, który osobiście pragnął sprawować władzę w Rosji i nawrócić jej mieszkańców na katolicyzm. Władysław Waza był osobą serdeczną i utalentowaną wojskową, jednak nie rozumiał Polski, wychowywali go cudzoziemcy. Został wybrany na władcę Rzeczypospolitej we wrześniu 1632 roku. Zasiadłszy na tronie kontynuował politykę swego ojca. Bzeskutecznie próbował odzyskać koronę szwedzką, wzmocnić władzę królewską i ograniczyć przywileje szlachty. Początki rządów Władysława IV charakteryzowały się licznymi sukcesami. Władca zmusił do kapitulacji wojska rosyjskie, a w 1635 r. podpisał korzystny, 26 - letni rozejm ze Szwecją. Król przez lata snuł plany wojny z Turcą, zamierzał zdobyć Stambuł, jednak wkrótce zmarł. Za jego panowania nasiliły się bunty Kozaków, dążących do zwiększenia rejestru. Monarcha miał dwie żony - Cecylię Renatę Habsburżanką oraz Ludwikę Marię Gonzagę. Władysława IV przyczynił się do rozwoju kultury w Rzeczypospolitej.