Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Omów przebieg wolnej elekcji i oceń4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Omów przebieg wolnej elekcji i oceń

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
13Zadanie
14Zadanie

Przebieg wolnej elekcji:

- W ciągu kolejnych elekcji wykształciła się pewna niepisana procedura obioru króla. 

- W dniu otwarcia sejmu w kolegiacie św. Jana w Warszawie odbywało się nabożeństwo. 

- Następnie udawano się na pole elekcyjne. Tam, po ustawieniu tzw. szopy (czyli wielkiego namiotu, w którym gromadzili się senatorowie podczas elekcji) debatowano nad kandydatami do tronu. Wokół stawiano namioty dla przybyłej szlachty. 

- Przedstawiciele szlachty wybierali własnego marszałka. 

- Deputaci województw wysłuchiwali obcych poselstw i petraktowali z senatem. 

- Przystępowano do obioru króla. Posłowie pretendentów do tronu przedstawiali zalety własnych kandydatów i wyliczali wady rywali. 

- W dniu elekcji obie izby - senat i izba poselska gromadziły się wspólnie. 

- Prymas wymieniał kandydatów do tronu, po czym następowało głosowanie. 

- Na koniec liczono głosy pod kontrolą prymasa, który ogłaszał nazwisko nowego władcy Rzeczpospolitej. 

- Elekcję kończyło wyznaczenie daty sejmu koronacyjnego. 

Wolna elekcja miała zarówno wady jaki i zalety

Zalety wolnej elekcji:

  • Prawo wyboru króla mieli wszyscy przedstawiciele stanu szlacheckiego, czyli aż 10% społeczeństwa Rzeczypospolitej.
  • Kampanie wyborcze pogłębiały wiedzę szlachty nt. sytuacji politycznej i gospodarczej krajów, z których wywodzili się pretendenci do tronu.
  • Dzięki wyborowi kandydata z zagranicy można było zawrzeć sojusz z państwem, z którego wywodził się nowy monarcha. 

Wady wolnej elekcji:

  • Dochodziło czasami do tzw. rozdwojonych elekcji, które mogły prowadzić nawet do wybuchu wojen domowych.
  • Sąsiednie kraje próbowały ingerować w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej, by doprowadzić do wybrania na tron polski dogodnego kandydata.
  • Istniało ryzyko przekupstwa szlachty przy wyborze nowego władcy.