Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Polacy mają usposobienie otwarte i szczere, raczej4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Polacy mają usposobienie otwarte i szczere, raczej

Tekst źródłowyZadanie
  • Jakie zalety Polaków przedstawia Marcin Kromer?

- Marcin Kromer przedstawia następujące zalety Polaków: otwartość, szczerość, dążenie do zgody, życzliwość, gościnność, grzeczność. Polacy byli narodem bardzo zdolnym, posiadali lotne i błyskotliwe umysły. 

  • Jaki jest stosunek Polaków do nauki?

- Z tekstu źródłowego wynika, że Polacy przykładali wielką wagę do nauki. Chętnie zdobywali wiedzę. Zarówno bogaci, jak i ubodzy, szlachta oraz mieszczanie już od najmłodszych lat posyłali swych synów do szkół. Od najmłodszych lat oswajali ich z łaciną. Młode mieszczanki oraz szlachcianki również pobierały naukę w domu i przyklasztornych szkołach. 

  • Dlaczego, zdaniem autora, Polacy raczej naśladują obce pomysły, niż tworzą własne? Czy zgadzasz się z jego opinią? Odpowiedź uzasadnij.

- Zdaniem autora tekstu źródłowego - Polacy raczej naśladują obce pomysły, niż tworzą własne, ponieważ niechętnie angażują się w jedną działalność. Wolą poznawać wiele nauk. Marcin Kromer zaznaczał, że Polacy odznaczają się opieszałością oraz niechęcią do podejmowania zdecydowanych wysiłków. Nie zgadzam się z opinią Kromera. Według mnie Polacy to naród dumny, honorowy, gotów do wielkich poświęceń, a przy tym ambitny i pracowity. Pełen samozaparcia oraz determinacji w realizacji kolejnych celów.