Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Jakie funkcje pełnił Zamość?4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Jakie funkcje pełnił Zamość?

5Zadanie
6Zadanie
Tekst źródłowyZadanie

Funkcje, które spełniał Zamość:

- w mieście znajdowała się rezydencja kanclerza wielkiego koronnego - Jana Zamoyskiego;

- Zamość był ważnym ośrodkiem nauki;

- w epoce renesansu miasto uważane było za jedną z najpotężniejszych fortec w Europie;

- w Zamościu prężnie rozwijało się rzemiosło oraz handel;

- miasto posiadało wielonarodowy i wielowyznaniowy charakter;