Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Przedstaw okoliczności zawarcia i warunki unii4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Przedstaw okoliczności zawarcia i warunki unii

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
14Zadanie
15Zadanie

Okoliczności zawarcia i warunki unii lubelskiej

Od czasu unii w Krewie (1386 r.) Polska i Litwa miały wspólnego władcę, wywodzącego się z rodu Jagiellonów. W obydwu państwach obowiązowywały jednak odmienne prawa oraz obyczaje. Nie zawsze kierowano się tymi samymi interesami politycznymi. Korona i Litwa zdecydowały się na zawarcie unii realnej, ponieważ Zygmunt August nie doczekał się męskiego następcy tronu, co groziło wygaśnięciem dynastii Jagiellonów i rozpadem unii personalnej obu krajów. Ponadto, kolejnym czynnikiem przemawiającym za bliższym związkiem Korony i Litwy stały się wojny z Moskwą. Siły litewskie bez wsparcia polskich wojsk nie były w stanie powstrzymać potężnej armii Wielkiego Księstwa Moskiewskiego.

Bliższym związkom z Koroną sprzeciwiały się zamożne litewskie rody magnackie. Obawiały się utraty dotychczasowych wpływów. Z kolei ideę ściślejszego połączenia Polski i Litwy popierała średnia szlachta litewska, która liczyła na poprawę własnej sytuacji oraz przyznanie tych samych przywilejów, które posiadali polscy szlachcice. 

- Polsko - litewską unię realną zaprzysiężono 1 lipca 1569 r. Odtąd w obu państwach wspólne były nie tylko sejm, senat i władca, lecz także polityka zagraniczna oraz moneta.

- Litwa - w celu podkreślenia własnej niezależności, zachowała własny skarb, wojsko i urzędy. 

- Unia lubelska była unią realną tj. rzeczywistą, związkiem opartym na wspólnych instytucjach państwowych, opartych na równych prawach. Przetrwała ponad 200 lat.

  • Jan Matejko, Unia Lubelska.