Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Porównaj główne cele polityki Mieszka I i Bolesława4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Porównaj główne cele polityki Mieszka I i Bolesława

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
11Zadanie
12Zadanie
Tekst źródłowyZadanie

Główne cele polityki Mieszka I i Bolesława Chrobrego:

  • Mieszko I pragnął trwale zjednoczyć państwo, zapewnić mu bezpieczeństwo oraz rozwój. 
  • Państwu Mieszka I zagrażali możni panowie niemieccy, którzy atakowali Słowian pod hasłem nawracania ich na chrześcijaństwo. Chrzest Mieszka I w 966 r. włączył Polskę w krąg kultury zachodnioeuropejskiej, niemieccy możnowładcy stracili pretekst do organizowania najazdów na polskie ziemie. 
  • Bolesław Chrobry dążył do uzyskania korony królewskiej, która pozbawiłaby Niemców prawa do włączenia Polski w granice cesarstwa. 
  • Obaj władcy starali się wzmocnić młode państwo oraz powiększyć jego terytorium. 

Co zmienieniło się w sytuacji państwa za ich panowania?

  • Mieszko I zjednoczył plemiona zamieszkujące polskie ziemie, przyjął chrzest i zdecydował o chrystianizacji państwa. Chrzest Mieszka I miał daleko idące skutki: zlikwidowano separatyzmy wewnątrz państwa, nastąpiło wzmocnienie władzy książęcej, wzrosło znaczenie państwa polskiego w Europie. Polska stała się równorzędnym partnerem dla innych władców chrześcijańskich. Włączono nasz kraj w krąg kultury łacińskiej o starożytnych korzeniach. 
  • W czasach Bolesława Chrobrego odbył się zjazd gnieźnieński, na który przybył Otton III. Wizyta cesarza umocniła polityczną pozycję Polski i Bolesława Chrobrego.
  • Bolesław Chrobry przyłączył do Polski: Milsko, Łużyce, Słowację, Czechy, Morawy oraz Grody Czerwieńskie. 
  • Koronacja królewska Bolesława Chrobrego w 1025 r. zwiększyła prestiż dynastii piastowskiej i podniosła status rządzonego przez nią państwa.
  • W następnych stuleciach Polska stała się pastewm pogranicza, w którym przenikały się wpływy chrześcijaństwa zachodniego i wschodniego.