Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Ja, Albrecht, margrabia brandenburski, książę4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Ja, Albrecht, margrabia brandenburski, książę

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
Tekst źródłowyZadanie
  • Streść własnymi słowami, co książę Albrecht "obiecuje i przysięga" Zygmuntowi Staremu i jego następcom.

- Książę Albrecht Hohenzollern przysięgał Zygmuntowi I Staremu wierność oraz posłuszeństwo. Pisał: "będę się starał o dobro Jego Króleskiej Mości, dobro dziedziców jego i Królestwa Polskiego, a złu będę zapobiegał i wszystko co będę czynił, co jest powinnością wiernego wasala. Tak mi dopomóż Bóg (...)". Na mocy hołdu pruskiego Prusy Książęce stały się polskim lennem, a prawo dziedziczenia władzy na tym terytorium otrzymali męscy potomkowie pruskiego księcia. 

  • Złożenie hołdu lennego przez Albrechta Hohenzollerna miało miejsc na Rynku Głównym w Krakowie. Ceremonia stała się tematem jednego z dzieł Jana Matejki pt. Hołd pruski.