Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
W jaki sposób można było uzyskać4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

W jaki sposób można było uzyskać

11Zadanie
12Zadanie
Tekst źródłowyZadanie

Szlachta stanowiła zaledwie od 5,5 do 9% ludności Rzeczpospolitej, jednak dominowała w państwie gospodarczo i sprawowała władzę polityczną. 

Nie był to stan zamknięty, jednak dostęp do niego został z czasem bardzo utrudniony. Do XVI w. zostawało się szlachcicem poprzez: urodzenieadopcję do rodu szlacheckiego oraz nobilitację, czyli uszlachcenie. 

Zdarzały się również przypadki kupowania tytułów szlacheckich. Opłacano wówczas sześciu świadków, którzy przed sądem potwierdzali szlacheckie pochodzenie danej osoby. 

  • Tytuł szlachecki można było utracić poprzez zhańbienie szlacheckości swego rodu.