Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Czym były i jakimi sprawami zajmowały się4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Czym były i jakimi sprawami zajmowały się

1Zadanie
2Zadanie

Sejmiki ziemskie - były to zjazdy szlachty zmieszukącej dane województwo lub ziemię. Na mocy przywileju cerekwicko - nieszawskiego wydanego w 1454 r. - miały one ogromny wpływ na politykę państwa. Geneza sejmików ziemskich sięgała średniowiecznych zjazdów, na których zbierali się urzędnicy danej ziemi. Od XV w. mogła w nich uczestniczyć szlachta z całej okolicy. 

Kompetencje sejmików dotyczyły spraw lokalnych, w tym wyboru urzędników. Ich uchwały nazywano laudami. Decyzje podejmowano większością głosów. Szlachta ustalała wysokość płaconych przez mieszczan i chłopów podatków (nie pytając ich o zgodę), a pod koniec XV - stulecia wybierała również posłów na sejm. 

  • Sejmiki często odbywały się w kościołach, które mogły pomieścić dużą liczbę szlachciców.