Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Przedstaw wydarzenia, które doprowadziły do4.4 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Przedstaw wydarzenia, które doprowadziły do

7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie

Wydarzenia, które doprowadziły do wybuchu rewolucji angielskiej i wojny domowej:

  • Rewolucja angielska uznawana jest za jedno z najważniejszych wydarzeń epoki nowożytnej. Na jej wybuch złożyły się różne czynniki. 
  • Od I połowy XVII w. między władcami z dynastii Stuartów a parlamentem narastał konflikt. Wynikał on z nieumiejętnej polityki wewnętrznej i zagranicznej dworu, które nieraz były sprzeczne z angielską racją stanu. 
  • Karol I próbował wprowadzić w Szkocji anglikanizm, co wywołało opór tamtejszego społeczeństwa. 
  • Powstanie w Szkocji w 1637 r. zmusiło króla do zwołania parlamentu w celu uchwalenia środków na wojnę. Posłowie zaczęli domagać się od władcy zakończenia nadużyć i rozpoczęli tajne rokowania ze Szkotami w celu zakończenia walk. W zaistniałej sytuacji monarcha rozwiązał zgromadzenie - tzw. "Krótki Parlament"
  • Brak pieniędzy sprawił, że w 1640 r. rozpoczęło się kolejne posiedzenie parlamentu, który wymógł na królu podpisanie aktu głoszącego, że tylko członkowie tego zgromadzenia będą mogli decydować o jego rozwiązaniu. Obradowano aż do 1660 r. (tzw. "Długi Parlament").
  • Posłowie zabronili monarsze samowolnego nakładania podatków i rozwiązywania parlamentu. Skazali pierwszego królewskiego doradcę, a wielu urzędników rozkazali uwięzić. Zawarli również pokój ze Szkocją - te wydarzenia zapoczątkowały rewolucję angielską, trwającą w latach 1640 - 1660.
  • W 1640 r. Karol I na czele 400 żołnierzy wkroczył do Izby Gmin, aby aresztować przywódcę opozycji. Władca zainicjował zbrojną rozprawę z parlamentem, rozpoczynając w ten sposób pierwszą angielską wojnę domową.