Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Co to jest absolutyzm? Czym różni się od4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Co to jest absolutyzm? Czym różni się od

4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie

Absolutyzm - forma rządów, w których władca sprawuje nieograniczoną, niepodlegającą żadnej kontroli władzę. Założenia nowożytnej koncepcji absolutyzmu stworzył w II poł. XVI w. francuski ekonomista i prawnik - Jean Bodin. Według niego - władca był jedynym twórcą prawa, jego wykonawcą i najwyższym organem sądowym. Dzięki rozbudowanemu aparatowi biurokratycznemu mógł ingerować we wszystkie sfery życia społecznego. Jego władza pochodziła od Boga i tylko przed nim miał odpowiadać za swoje czyny. Koncentracja władzy w rękach monarchy powodowała znaczne ograniczenie wpływów arystokracji i szlachty. 

Istotę absolutyzmu doskonale obrazuje powiedzenie króla Francji Ludwika XIV: L'Etat c'est moi - Państwo to ja.

Absolutyzm różnił się od monarchii despotycznej jedynie chrześcijańskimi normami oraz zasadą dziedziczności tronu, które krępowały nieograniczoną władzę monarchy.