Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Omów przebieg reformacji w Europie4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Omów przebieg reformacji w Europie

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
14Zadanie
15Zadanie

Przebieg reformacji w Europie:

  • W 1517 roku wystąpienie Marcina Lutra zapoczątkowało w Europie wielki ruch religijny i społeczny nazwany - reformacją. Jego celem była naprawa wewnętrznej sytuacji w Kościele katolickim. 
  • W Kościele luterańskim zniesiono celibat duchownych i wprowadzono nabożeństwa w językach narodowych. 
  • W 1534 roku - Jan Kalwin założył Kościół kalwiński, głoszący, że o życiu i zbawieniu człowieka decyduje przeznaczenie (wiara w predestynację).
  • W 1534 roku - król Anglii Henryk VIII zerwał z Rzymem i ogłosił się głową kościoła anglikańskiego.
  • Kilka lat po wystąpieniu Marcina Lutra w Niemczech wybuchły wojny religijne, które zakończyły się w 1555 roku pokojem w Augsburgu. Przyjęto wówczas zasadę: "czyja władza, tego religia". Władca mógł narzucić wyznanie swoim poddanym. Niemcy podzieliły się na dwie części - katolicką i protestancką.
  • W 1572 roku, podczas nocy św. Bartłomieja doszło w Paryżu do krwawej rzezi hugenotów. Katolicy wymordowali wówczas ok. 3 tys. kalwinistów.