Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Co nazywamy renesansem? Przedstaw jego4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Co nazywamy renesansem? Przedstaw jego

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
15Zadanie
16Zadanie

Renesans - z fr. renaissance - "odrodzenie", to okres w historii kultury europejskiej, obejmujący z wyjątkiem Włoch, gdzie jego przejawy wystąpiły już wcześniej - XV i XVI wiek. Jego nazwa oznacza zwrot w sztuce i nauce w stronę antyku.

- Ideałem renesansowych humanistów było m.in. odrodzenie klasycznej łaciny jako języka literackiego i naśladowanie antycznych wzorów estetycznych i etycznych;

- W malarstwie najważniejszym osiągnięciem renesansu jest wprowadzenie realistycznej perspektywy, w malarstwie i rzeźbie natomiast - studium proporcji i budowy ludzkiego ciała;

- Architektura renesansu oparta była również na założeniach starożytnych, najpowszechniejsze formy nawiązywały do budowy świątyń greckich i rzymskich. Za ideał architektoniczny uważany był rzymski Panteon;

- Sztukę renesansową cechował umiar i spokój, doskonałość kompozycji oraz realizm przedstawień;

- W literaturze dominowała łacina i wzory antyczne. Cycero dla prozy, Wergiliusz i Horacy dla poezji epickiej i lirycznej, tragicy greccy i Seneka - dla dramatu;

- Każdy poeta - humanista musiał przede wszystkim umieć tworzyć według reguł klasycznych poetyk;