Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Omów przemiany społeczeństwa polskiego w XIV4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Omów przemiany społeczeństwa polskiego w XIV

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

Przemiany społeczeństwa polskiego w XIV - XV stuleciu:

  • W XV w. rycerstwo przekształciło się w szlachtę, która zyskała znaczny wpływ na rządy w państwie, była zwolniona z większości podatków i cieszyła się licznymi przywilejami;
  • Szlachta żyjąc na wsi utraciła z czasem swoje walory bojowe, co stało się widoczne przede wszystkim w pierwszych latach wojny trzynastoletniej;
  • Uzyskując kolejne przywileje, szlachta podporządkowała sobie mieszczaństwo i odsunęła je od wpływów na rządy;
  • W XV w. zaczęły powstawać polskie nazwiska zakończone na - ski oraz - cki, które zwykle pochodziły od nazw miejscowości np. Piotr Lubomirski (z Lubomierza);