Autorzy:Tomasz Małkowski
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Wyjaśnij, czym był ruch egzekucyjny. Przy4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wyjaśnij, czym był ruch egzekucyjny. Przy

2Zadanie
3Zadanie

Ruch egzekucyjny - ruch polityczny średniej szlachty w XVI wieku, którego głównym celem było przeprowadzenie reform państwa w dziedzinie sądownictwa, skarbowości i wojska oraz żądanie zwrotu bezprawnie przetrzymywanie przez magnaterię królewszczyzn. 

Główne postulaty ruchu egzekucyjnego:

1. Zawarcie ściślejszej unii z Litwą. 

- Dotychczasowy związek obu państw mógł rozpaść się po bezpotomnej śmierci ostatniego przedstawiciela dynastii Jagiellonów - Zygmunta II Augusta.

2. Zwrot dóbr królewskich, bezprawnie rozdanych przez władców magnatom. 

- Magnateria bogaciła się na dochodach z królewszczyzn, w skarbie państwa brakowało pieniędzy.