Autorzy:Tomasz Małkowski
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Wyobraź sobie, że przeniosłeś się do XVI wieku.4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wyobraź sobie, że przeniosłeś się do XVI wieku.

3Zadanie

1. Ojcze generale, zdobyłem gruntowne wykształcenie i teraz pragnę je wykorzystać dla (...) 

Odpowiedź: Nie zostajesz przyjęty do zakonu. Jezuita powinien być pokorny i zawsze posłuszny. Naszą główną powinnością jest walka z reformacją, a nie uginanie się nad heretyckimi zasadami głoszonymi przez Marcina Lutra. Paragraf 4 naszej reguły mówi: "Tych, co z niechęcią i bez zgody wewnętrznej wykonują jednak rozkazy przełożonych, winno się zaliczyć pomiędzy najnędzniejszych niewolników".

2. Z herezją pragnę walczyć, ojcze generale. Nie mieczem wprawdzie (...)

Odpowiedź: Zostajesz przyjęty do zakonu. Jesteś odważny i waleczny, wszystkie sprawy powierzasz woli Bożej, zgodnie z naszą zasadą: "Tak Bogu ufaj, jakby całe powodzenie spraw zależało tylko od Boga, a nie od ciebie (...)".

3. Oczywiście, będę posłuszny i papieżowi, i moim przełożonym (...)

Odpowiedź: Nie zostajesz przyjęty do zakonu. Zgodnie z naszą regułą, każdy jezuita musi "uznać za czarne to, co naszym oczom wydaje się białe, jeśliby Kośiół określił to jako czarne". Oprócz zwyczajowych ślubów: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa składamy dodatkowy - bezwzględnego posłuszeństwa papieżowi. Spełniamy każdą wolę Głowy Kościoła.

4. Potrafię nie jeść i nie spać przez tydzień. Każesz mi, ojcze generale (...)

Odpowiedź: Zostajesz przyjęty do zakonu. Zależy nam na osobach bezwzględnie oddanych woli papieża. Jesteś człowiekiem pokornym i posłusznym. Bóg będzie miał z Ciebie pociechę i ostoję na Ziemi.