Autorzy:Tomasz Małkowski
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Aktem inkorporacji z 1454 roku król4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Aktem inkorporacji z 1454 roku król

3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie

Aktem inkorporacji z 1454 roku król Kazimierz Jagiellończyk

a) zawarł unię personalną z Węgrami,

b) ogłosił wcielenie Prus do Polski,

c) zwołał pospolite ruszenie na początku wojny trzynastolentniej,

d) oddzielił Prusy Królewskie od Prus Zakonnych.