Autorzy:Tomasz Małkowski
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Wyobraź sobie, że wraz z grupą turystów oglądasz4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wyobraź sobie, że wraz z grupą turystów oglądasz

3Zadanie

Ty:

1. Zaraz, jak się nazywał taki czas po śmierci (...)

- Okres po śmierci króla to bezkrólewie

2. Jeżeli dobrze pamiętam, państwem rządził wtedy (...)

- Osobą zastępującą monarchę w okresie bezkrólewia był prymas Polski, czyli interreks (z łac. inter - między, rex - król).

3. A kto właściwie umarł w 1573 roku? Kazimierz Wielki?

- W 1573 roku zmarł ostatni władca wywodzący się z dynastii Jagiellonów - Zygmunt II August.

4a. Krzysiu, pamiętasz, kogo wybrali (...)

- W czasie pierwszej wolnej elekcji, królem Rzeczypospolitej został francuski książę - Henryk Walezjusz.

4b. No pewnie. Przecież to była pierwsza wolna elekcja (...)

- Pierwszą wolną elekcję przeprowadzono w 1573 roku, a więc w II połowie XVI wieku. Panowanie Mieszka I przypada na X wiek.

5 a. Zdaje mi się, że protestanci zawarli wtedy jakiś układ z katolikami (...) 5 b. 

- W 1573 roku katolicy oraz protestanci uchwalili akt konfederacji warszawskiej. Na jego podstawie ustalono pokój religijny i zapowiedziano kary dla którzy będą łamać prawa innowierców. Rzeczypospolita stała się pierwszym państwem w Europie, w którym prawnie zagwarantowano wolność religijną. Akt konfederacji warszawskiej zaprzysięgał każdy nowo wybrany król.