Autorzy:Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Opisz drogę Józefa Stalina do władzy4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Opisz drogę Józefa Stalina do władzy

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie

Droga Józefa Stalina do władzy w ZSRR

- Józef Stalin, właściwie Iosif Wissarionowicz Dżugaszwili, ps. "Soso" oraz "Koba" jako młodzieniec wstąpił do seminarim duchownego, jednak wkrótce porzucił szkołę i związał się z bolszewikami. 

- Kierował akcjami zbrojnych bojówek partyjnych, przez co wielokrotnie był więziony przez carat. 

- Po rewolucji październikowej został bliskim współpracownikiem Włodzimierza Lenina. 

- W pierwszej połowie lat 20. XX w. najważniejszymi personami w ZSRR oprócz Lenina byli: Lew Trocki, Grigorij Zinowiew, Lew Kamieniew, Feliks Dzierżyński oraz Józef Stalin. Naturalnym następcą Lenina miał zostać Trocki, co wzbudzało sprzeciw pozostałych "towarzyszy", a przede wszystkim Stalina. 

- W 1923 r. dotychczasowi sojusznicy Lenina sprzymierzyli się we wspólnej walce z Trockim, który został pozbawiony funkcji państwowych i partyjnych, zesłano go do Ałma - Aty, a następnie zmuszono do opuszczenia ZSRR.

- Z zawiązanej intrygi zwycięsko wyszedł Józef Stalin. Szybko rozprawił się ze zwolennikami Trockiego, zwanymi pogardliwie trockistami, a następnie Zinowiewem i Kamieniewem, którzy zostali zamordowani. 

- W ten sposób Stalin skupił pełnię władzy w partii, którą przekształcono w Wszechzwiązkową Komunistyczną Partię (bolszewików) - WKP(b). Zgładzonych przywódców bolszewickich zastąpił oddanymi sobie personami. W latach 30. Stalin objął pełnię władzy w ZSRR.