Autorzy:Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Omów działalność Gwardii Ludowej.4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Omów działalność Gwardii Ludowej.

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

Działalność Gwardii Ludowej

Gwardia Ludowa - została utworzona w 1942 r. jako zbrojne ramię komunistycznej konspiracji PPR, ściśle podporządkowanej ośrodkom dowódczym w ZSRR. W 1944 r. Gwardia Ludowa została przemianowana na Armię Ludową - była jej członem i podstawową częścią składową. Na dowódcę Gwardii Ludowej został wyznaczony Bolesław Mołojec. Najważniejsze decyzje dotyczące powstania GL podejmował osobiście Józef Stalin. 

W okresie swojej działalności Gwardia Ludowa podejmowała działania zbrojne wynikające z realizacji priorytetów sowieckiego dyktatora. Kierownictwo ZSRR wydawało rozkazy, podejmowało decyzje strukturalne, organizacyjne i personalne dotyczące GL, dostarczało instrukcji i wytycznych działania, zapewniało zaopatrzenie i środki finansowe na działalność. 

Głównymi metodami walki GL z Niemcami były dywersja i sabotaż. Do najgłośniejszych akcji GL należał zamach na "Cafe Klub" w Warszawie przeprowadzony lipcu 1943 r.