Autorzy:Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Przeczytaj treść układu Sikorski - Majski4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Przeczytaj treść układu Sikorski - Majski

Źródło 1.Zadanie
Źródło 2.Zadanie

1. Wymień postanowienia układu Sikorski - Majski

- Przywrócenie stosunków dyplomatycznych między Polską a ZSRR. 

- Wymiana ambasadorów pomiędzy dwoma państwami.

- Wzajemna pomoc i wsparcie w walce z Niemcami.

- Potwierdzenie nieważności paktu Ribbentrop - Mołotow z 1939 r.. 

- Utworzenie na terytorium ZSRR Armii Polskiej (Armia gen. Andersa).

- Zwolnienie na zasadach amnestii Polaków z łagrów i więzień. 

2. Wyjaśnij, dlaczego prezydent Raczkiewicz nie godził się na podpisanie tego układu

- Prezydent Raczkiewicz nie godził się na podpisanie tego układu, ponieważ doskonale wiedział, że Związek Sowiecki to agresor, nie przyjaciel Polski. Doskonale rozumiał, że układ Sikorski - Majski był na rękę aliantom, którzy widzieli w nim szansę na wzmocnienie ważnych dla siebie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Sowieci mieli już względem Polski swoje własne plany.