Autorzy:Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Wymień organizacje konspiracyjne, które nie4.6 gwiazdek na podstawie 15 opinii

Wymień organizacje konspiracyjne, które nie

1Zadanie
3Zadanie

Organizacje konspiracyjne, które nie podlegały polskiemu rządowi emigracyjnemu w Londynie:

  • Gwardia Ludowa - przemianowana w 1944 r. na Armię Ludową, jej działalność opierała się na ścisłej współpracy z Sowietami.
  • Bataliony Chłopskie - konspiracyjna organizacja zbrojna ruchu ludowego.
  • Konfederacja Narodu - akcentowała ponadpartyjny charakter organizacji, do scalenia z AK doszło jesienią 1943 r. na rozkaz Tadeusza "Bora" Komorowskiego.
  • Narodowe Siły Zbrojne - pozostawały poza strukturami AK. Od czasu klęski Niemców pod Stalingradem uznawały ZSRR za głównego wroga, zwalczały lewicową partyzantkę oraz oddziały mniejszości narodowych.
  • Narodowa Organizacja Wojskowa - w początkowym okresie swej działalości działała autonomicznie walcząc z niemieckim okupantem. Po masowych aresztowaniach działaczy Stronnictwa Narodowego w latach 1940-1941 na Pomorzu, Śląsku, Mazowszu i Małopolsce - część jej dowódców opowiedziała się za scaleniem z Armią Krajową.