Autorzy:Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Przeczytaj wypowiedź Eugeniusza Kwiatkowskiego4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Przeczytaj wypowiedź Eugeniusza Kwiatkowskiego

Źródło 1.Zadanie
Źródło 2.Zadanie

1. Jak wyglądała sytuacja gospodarcza Polski w chwili powstania tekstu E. Kwiatkowskiego?

- W momencie powstania tekstu Eugeniusza Kwiatkowskiego (1930 r.) - polska gospodarka przeżywała okres stagnacji. Konieczne stało się ożywienie polskiej gospodarki, które było możliwe jedynie poprzez zakrojone na szeroką skalę inwestycje w budownictwie, energetyce, komunikacji oraz przemyśle. 

2. Dlaczego według E. Kwiatkowskiego konieczne jest planowe uprzemysłowienie kraju? Wymień trzy główne powody. 

  • szybki przyrost ludnościowy - dążenie do ograniczenia bezrobocia na przeludnionych terenach;
  • bogactwo posiadanych surowców - dostępnosć złóż mineralnych; 
  • rozszerzenie polskiego rynku wewnętrznego;