Autorzy:Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Odpowiedz na pytanie, dlaczego struktura4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Odpowiedz na pytanie, dlaczego struktura

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

Struktura narodowościowa międzywojennej Polski nie pokrywała się w pełni ze strukturą wyznaniową, ze względu na liczne konflikty społeczne, które wybuchały w II RP na tle wyznaniowym. W XX-leciu międzywojennym do licznych konfliktów na tle narodowościowym dochodziło przede wszystkim pomiędzy Polakami a Ukraińcami i Białorusinami. Część z nich sięgała jeszcze XIX w., gdy wzajemne niechęci podsycali zaborcy. Przejawy antysemityzmu nasilały się głównie w latach 30. XX w. Bojkotowano żydowskie sklepy, dyskryminowano studentów pochodzenia żydowskiego (getto ławkowe, numerus clausus). Dochodziło do aktów przemocy wobec Żydów.