Autorzy:Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Scharakteryzuj politykę zagraniczną marszałka4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Scharakteryzuj politykę zagraniczną marszałka

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie

Polityka zagraniczna marszałka Józefa Piłsudskiego

Józef Piłsudski samodzielnie decydował o ułożeniu stosunków Polski z sąsiadami, zwłaszcza z Niemcami i Związkiem Sowieckim. Zakładał, iż nie wolno dopuścić do porozumienia tych państw przeciwko Polsce, która powinna zachować równowagę w stosunkach z nimi. Piłsudski, a później jego następca - Józef Beck starali się stosować politykę równowagi i równych odległości w relacjach Warszawy z Berlinem i Moskwą. Ponadto, marszałek uważał, że należy utrzymywać dobre stosunki ze wszystkimi sąsiadami. Krytykował politykę Ligii Narodów. Zaznaczał, że zasięg zainteresowań Ligii powinien zostać ograniczony. 

Priorytetami polskiej polityki zagranicznej, wskazanymi przez Piłsudskiego były:

  • prowadzenie polityki balansowania między Berlinem a Moskwą. 
  • utrzymanie sojuszów Polski z Francją i Rumunią. 
  • zepchnięcie na dalszy plan stosunków polsko - włoskich oraz polsko - brytyjskich. 
  • dążenie do realizacji politycznej idei "Międzymorza", która zakładała stworzenie federacji państw Europy Środkowej pod przewodnictwem Polski.