Autorzy:Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Wskaż przyczyny i omów skutki przewrotu4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wskaż przyczyny i omów skutki przewrotu

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie

Przyczyny przewrotu majowego:

 • Rządy w czasach II Rzeczpospolitej zmieniały się bardzo często. Ludzie obejmujący ważne stanowiska państwowe za wszelką cenę pragnęli uzyskać jak najwięcej korzyści, szczególnie tych materialnych, niejednokrotnie zaniedbując sprawy państwa. 
 • Po reformach Władysława Grabskiego polska gospodarka ponownie zaczęła wpadać w inflację, poziom życia ludności zaczął spadać. Winą za zaistniałą sytuację obarczano rządzących. Społeczeństwo domagało się zmian. 
 • Józef Piłsudski w wywiadach prasowych często podjemował temat naprawy państwa. Poddawał krytyce parlamentarny system rządów w Polsce, przede wszystkim upartyjnienie państwa oraz oraz porazki w polityce międzynarodowej. 
 • Uformowanie się opozycji politycznej wokół Józefa Piłsudskiego (głównie środowisk kombatanckich oraz części wojskowych) - zapowiedź walki z sejmokrację oraz odnowy moralnej i sanacji (uzdrowienia) państwa. 
 • Bezpośrednią przyczyną zamachu stanu było powierzenie misji tworzenia rządu Wincentemu Witosowi (10 maja 1926 r.) Widmo powrotu powszechnie znienawidzonych rządów centroprawicy wywołało poparcie lewicy dla idei powrotu marszałka do władzy. 

Skutki przewrotu majowego

 • W wyniku przewrotu majowego zmianie uległa "ekipa rządząca". Prezydent Stanisław Wojciechowski oraz premier Wincenty Witos podali się do dymisji. 
 • Rezultatem 3 - dniowych walk było 400 zabitych i 900 rannych. 
 • Misję utworzenia nowego rządu powierzono zwiazanemu z Józefem Piłsudskim - Kazimierzowi Bartlowi. 
 • Józef Piłsudski przyjął funkcję ministra spraw wojskowych. 
 • Trzecim prezydentem II RP został Ignacy Mościcki, całkowicie oddany marszałkowi. 
 • W sierpniu 1926 r. Sejm RP uchwalił zmiany konstytucji z 1921 r., tzw. "nowelę sierpniową". Odtąd władza w Polsce spoczywała w rękch rządu i prezydenta. 
 • System rządów sanacyjnych potwierdziła konstytucja kwietniowa, uchwalona w 1935 r. Wprowadzono zmiany ustrojowe, w wyniku których powstał system rządów autorytarnych. Władza wykonawcza uzyskała przewagę nad ustawodawczą.