Autorzy:Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Obejrzyj ilustracje i wykonaj polecenia.4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Obejrzyj ilustracje i wykonaj polecenia.

Źródło 1.Zadanie
Źródło 2.Zadanie

1. Na podstawie prezentowanych ilustracji wyjaśnij, jak wyglądało życie w kołchozie

- Propagandowe pocztówki ukazujące chłopów pracujących w kołchozie są przekłamane i zmanipulowane. Przedstawiają uśmiechniętych, silnych, pochłoniętych pracą kołchoźników. Do ich głównych zadań należy wypas i hodowla krów oraz młócenie zboża. W rzeczywistości życie w kołchozie było niezwykle ciężkie. Sowieci zmuszali chłopów do pracy ponad siły, wynagrodzenia były niskie, a warunki mieszkaniowe katastrofalne. Znaczna część kołchoźników odżywiała się jedynie ziemniakami i kapustą. Pracownikom kołchozów brakowało motywacji, by wydajniej pracować. 

2. Porównaj przekaz obu ilustracji i zestaw go z ostatnimi akapitami przemówienia Stalina (źródło 1.). Omów wnioski

- Kołchoźnicy ukazani na obu ilustracjach przedstawiają zadowolnonych, pełnych siły i nadzei pracowników państwowych spółdzielni produkcyjnych. Stalin, posługując się propagandą przedstawiał proces kolektywizacji jako wielki sukces komunistów. W rzeczywistości kolektywizacja doprowadziła do śmierci milionów ludzi. Chłopi pozbawieni własnych gruntów masowo wybijali bydło, spadła wydajność pracy i zapanował powszechny głód. Na obszarze niegdyś nazwanym spichlerzem Europy w wyniku działań władz komunistycznych zmarło 6 mln chłopów. W ramach akcji „rozkułaczania” deportowano także miliony rodzin chłopskich, radykalnie spadła produkcja zboża i o połowę zmniejszyło się pogłowie zwierząt masowo wyrzynane przez chłopów.