Autorzy:Marcin Markowicz
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Uzupełnij tabelę, wpisując w puste4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Uzupełnij tabelę, wpisując w puste

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

Wydarzenie - I sekretarz KC KPZR

A. Stłumienie powstania na Węgrzech - Nikita Chruszczow.

B. Interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji - Leonid Breżniew.

C. Wycofanie wojsk radzieckich z Afganistanu - Michaił Gorbaczow.