Autorzy:Marcin Markowicz
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
W tabeli podano życiorysy trzech ważnych4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii

W tabeli podano życiorysy trzech ważnych

6Zadanie
7Zadanie

Lata życia - Życiorys - Nazwisko

  • 1877 - 1926 - Polski i rosyjski działacz socjalistyczny i komunistyczny. Założył i zorganizował policję polityczną Czeka. W walce z przeciwnikami politycznymi stosował "czerwony terror", dlatego nadano mu przydomek Czerwony Kat - Feliks Dzierżyński.
  • 1870 - 1924 - Właściwe nazwisko Ulianow; rosyjski rewolucjonista, jeden ze współzałożycieli partii bolszewickiej, organizator i przywódca reolucji październikowej, przywódca Rosji Radzieckiej, a później Związku Radzieckiego. Do 1917 r. przebywał w Szwajcarii - Włodzimierz Lenin
  • 1879 - 1940 - Właściwe nazwisko Bronstein; rosyjski rewolucjonista, jeden z przywódców rewolucji październikowej. Pełnił m.in. funkcje przewodniczącego Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich oraz ludowego komisarza spraw zagranicznych. Jeden z kandydatów do spadku po Leninie - Lew Trocki.