Autorzy:Marcin Markowicz
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Zaznacz poprawne dokończenia zdań.4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Zaznacz poprawne dokończenia zdań.

3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie

A. "Niewidzialna ręka rynku" to termin oznaczający

[] 1. przekonanie ekonomistów w latach 30. XX w., że przyczyną wielkiego kryzysu gospodarczego była niehamowana odpowiednio inflacje. 

[x] 2. przekonanie ekonomistów lat 20. XX w., że gospodarka sama się reguluje

[] 3. przekonanie panujące wśród ekonomistów w latach 20. XX w., że znaczny wpływ na gospodarkę mają przeprowadzane masowo czyny społeczne. 

[] 4. pogląd, że gospodarką rynkową mogą sprawnie sterować tylko władze centralne danego państwa. 

B. Interwencjonizm państwowy oznacza

[x] 1. ingerencję państwa w gospodarkę

[] 2. dążenie do powstrzymania się władz państwowych od ingerencji w sprawy gospodarcze.

[] 3. nacjonalizowanie przez państwo największych przedsiębiorstw w danym kraju. 

[] 4. decyzję państwową, aby sprzedawać towary na rynkach krajowych i zagranicznych po cenach dumpingowych.