Autorzy:Marcin Markowicz
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Uzupełnij zdania.4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Uzupełnij zdania.

7Zadanie
8Zadanie

W grudniu 1989 r. parlament dokonał nowelizacji konstytucji. Najważniejszymi zapisami było odejście od nazwy "Ludowa" i przywrócenie tradycyjnej nazwy państwa - Rzeczpospolita Polska. Zmieniono również godło państwa, którym stał się Orzeł Biały w koronie. Z ustawy zasadniczej wykreślono także zapisy o przewodniej roli PZPR, a zagwarantowano równość wszystkich form własności i swobodę gospodarczą. Obok tych zmian ważnym elementem było zlikwidowanie Milicji Obywatelskiej i zastąpienie jej Policją. Rozwiązano również Służbę Bezpieczeństwa i ograniczającą wolność słowa cenzurę. Rok później odbyły się pierwsze powszechne wybory prezydenckie. Głową państwa został Lech Wałęsa, któremu ostatni Prezydent RP na wychodźstwie Ryszard Kaczorowski przekazał insygnia władzy prezydentów II Rzeczpospolitej.