Autorzy:Marcin Markowicz
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie wyjaśnij4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie wyjaśnij

4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
  • Wyjaśnij, jaka była różnica między przyjętymi przy Okrągłym Stole zasadami wyborów do sejmu a wyborami do senatu

- Ordynacja "Okrągłego Stołu" przewidywała, że w wybory do Senatu nie będą ograniczone żadnym uzgodnieniem dotyczącym podziału mandatów. W przypadku zaś znacznie ważniejszego konstytucyjnie Sejmu, aż 60 proc. mandatów poselskich zostało z góry zagwarantowanych dla PZPR i jej sojuszników. Zwolennicy władz PRL mogli też walczyć o pozostałe 35 proc. mandatów, przewidziane dla kandydatów bezpartyjnych. 5 proc. zostało zagwarantowane członkom PAX, PZKS oraz UChS.

- W konsekwencji, w obu turach wyborów (4 i 18 czerwaca) popierani przez Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie kandydaci zdobyli wszystkie możliwe do wywalczenia mandaty w Sejmie (161) i 99 na 100 miejsc w Senacie.