Autorzy:Marcin Markowicz
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Wyjaśnij znaczenia pojęć.4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wyjaśnij znaczenia pojęć.

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

repatrianci - osoby, które z różnych przyczyn, głównie niezależnych od ich woli (głównie w wyniku zmian terytorialnych i regulacji granic państw w następstwie konfliktów zbrojnych, na skutek przymusowych przemieszczeń ludności, uchodźstwa przed prześladowaniami, emigracji z powodów politycznych) znalazły się poza granicami swojego kraju i zamieszkały na terytorium innego państwa, tracąc zazwyczaj dotychczasowe obywatelstwo. Tym terminem, niezgodnie z prawdą, propaganda komunistyczna określała polskich przesiedleńców z ziem II Rzeczypospolitej wcielonych do ZSRR.

amnestia - powszechny akt łaski wydawany w formie ustawy, polegający na darowaniu lub złagodzeniu, w całości lub w części, kar i środków karnych prawomocnie orzeczonych za popełnione przestępstwa lub wykroczenia w określonych kategoriach spraw.

"żołnierzy wyklęci" - bojownicy polskiego podziemia niepodległościowego, którzy w powojennej Polsce stawiali opór komunistycznej władzy. Z bronią w ręku walczyli o niepodległą i wolną Ojczyznę.