Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Narodowości II Rzeczypospolitej4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii

Narodowości II Rzeczypospolitej

Praca z mapąZadanie
  • Określ, w których województwach większość mieszkańców stanowili przedstawiciele mniejszości narodowych.

- Województwo Poleskie - Białorusini;

- Województwo Wołyńskie - Ukraińcy;

- Województwo Stanisławowskie - Ukraińcy;

- Województwo Lwowskie - Ukraińcy;

- Województwo Tarnopolskie - Ukraińcy

  • Wymień narodowości osiedlające się w zwartych skupiskach oraz te, które były rozproszone.

- W zwartych skupiskach osiedlali się Polacy, Żydzi (zwłaszcza w wielkich ośrodkach miejskich) oraz Niemcy.

- W rozproszeniu osiedlali się Ukraińcy, Białorusini oraz Litwini.