Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Określ rolę ONZ w konfliktach przełomu XX4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Rola ONZ w konfliktach przełomu XX i XXI wieku.

Jeszcze w czasie trwania II wojny światowej, powstała idea powołania nowej organizacji, stojącej na straży międzynarodowego pokoju. Podstawowym celem ONZ jest zapewnienie bezpieczeństwa na świecie, rozwój współpracy między narodami oraz przestrzeganie praw człowieka. Od początku swego istnienia - ONZ angażowało się w rozwiązywanie konfliktów politycznych. Najpopularniejszą formą działań ONZ są tzw. operacje sił pokojowych. Są one organizowane obecnie w wielu zakątkach świata, m.in. na Bliskim Wschodzie (Wzgórza Golan, Liban Płd., Cypr), w Somalii (operacja "Przywrócić Nadzieję"), Kambodży, czy też zakończona pełnym sukcesem operacja - "Pustynna Burza", wykonana przede wszystkim przez USA i ich sojuszników z NATO.