Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Przedstaw przebieg Jesieni Ludów w Europie4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Przebieg Jesieni Ludów w Europie Środkowo - Wschodniej

  • Polska

6 II - 5 IV 1989 r. - obrady Okrągłego Stołu.

4 VI 1989 r. - częściowo wolne wybory, w których wystartowali przedstawiciele opozycji.

IX 1989 r. - utworzenie niekomunistycznego rządu Tadeusza Mazowieckiego.

  • Czechosłowacja

Wybuch aksamitnej rewolucji, która doprowadziła do obalenia systemu komunistycznego oraz elit sprawujących władzę. Doszło do transformacji ustrojowej. Prezydentem został Vaclav Havel. 

8 VI 1990 r. - przeprowadzono wolne wybory.

  • Węgry

13 VI 1989 r. - rozpoczęto obrady trójkątnego stołu, które zaowocowały wolnymi wyborami i uchwaleniem nowej konstytucji.

Zwolniono więźniów politycznych i rozpoczęto wprowadzanie reform gospodarczych.

  • NRD 

Wiosną 1989 r. rozpoczęła się masowa emigracja obywateli do RFN. 

Społeczeństwo swoje niezadowolenie wyrażało w czasie licznych demonstracji, w których domagano się reform oraz demokratyzacji życia politycznego.

18 X 1989 r. - Erich Honecker ustąpił ze stanowiska sekretarza generalnego SED. 

9 XI 1989 r. - przystąpiono do demontażu muru berlińskiego.

  • Bułgaria 

Od XI - XII 1989 r. organizowano masowe demonstracje.

I 1990 r. - zmieniono konstytucję.

VI 1990 r. - przeprowadzono wolne wybory, w których zwyciężyli postkomuniści.

  • Rumunia

Rumunia nie uniknęła rozlewu krwi w czasie Jesieni Ludów. W XII 1989 r. rozpoczęły się demonstracje przeciwko rządom Nicolae Ceaușescu. 

Manifestacje przerodziły się w krwawe walki z policją polityczną. Wojsko przeszło na stronę demonstarntów. 

Po błyskawicznym procesie Ceaușescu wraz z żoną zostali rozstrzelani. 

Władzę w państwie przejął Front Ocalenia Narodowego.

System komunistyczny upadł również w Jugosławii i Albanii.