Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Wymień główne założenia doktryny Breżniewa.4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Wymień główne założenia doktryny Breżniewa.

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie

Główne założenia doktryny Leonida Breżniewa:

- Doktryna Leonida Brażniewa (zwana też doktryną "ograniczonej suwerenności") została przyjęta w 1968 r. i obowiązywała w stosunku do państw Europy Środkowo - Wschodniej. Związkowi Sowieckiemu oraz państwom Układu Warszawskiego przyznano prawo do interwencji zbrojnej na terenie każdego z krajów bloku wschodniego. Tłumaczono, że interwencja w państwie bloku dążącym do secesji nie jest agresją, lecz samoobroną przed ingerencją wrogiej ideologii. Doktryna Breżniewa była stworzona na potrzeby ideologiczne. Sowieci potrzebowali usprawiedliwienia dla interwencji zbrojnej wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji (tzw. Praska Wiosna).