Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Scharakteryzuj zmiany, jakie nastąpiły w Polsce4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Zmiany, jakie nastąpiły w Polsce w okresie odwilży:

 • Doprowadzono do porozumienia z prymasem Polski Stefanem Wyszyńskim. 
 • Polakom umożliwiono powrót z terenów ZSRR oraz sowieckich łagrów. 
 • Unormowano rozliczenia finansowe z ZSRR, zwłaszcza eksport polskiego węgla. 
 • Katowicom przywrócono oryginalną nazwę (wcześniej - Stalinogród).
 • Zezwolono na rozwiązanie większości spółdzielni produkcyjnych, zaprzestano procesu przymusowej kolektywizacji. 
 • Złagodzono cenzurę.
 • Zmniejszono terror. 
 • Złagodzono dyskurs wobec Kościoła katolickiego. 
 • Władze wsparły produkcję artykułów spożywczych.
 • Zreformowano centralny system zarządzania gospodarką. 
 • Zreformowano aparat bezpieczeństwa - UB przemianowano na SB (Służbę Bezpieczeństwa).