Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Podaj różnice między planami gospodarczymi4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Plan 3 - letni:

- Realizowany w latach 1947 - 1949;

- Przewidywał podniesienie stopy życiowej ludności poprzez odbudowę kraju ze zniszczeń wojennych, przekroczenie przedwojennego poziomu produkcji przemysłowej i dalsze przekształcenia struktur własnościowych w gospodarce. 

- Za główny cel uznano rozbudowę gospodarki, przy czym skupiono się przede wszytkim na przedsiębiorstwach stwarzających realne szanse na powrót do pełnej wydajności sprzed wojny. 

- Plan 3 - letni jako jednyny w powojennej historii Polski zakończył się sukcesem. Jego realizację zakończono dwa miesiące przed terminem, a w wielu dziedzinach zdołano przekroczyć wskaźniki przedwojenne. 

Plan 6 - letni:

- Realizowany w latach 1950 - 1955;

- Plan 6 - letni zakładał m.in. wzrost w stosunku do roku 1949 o ponad 150% produkcji przemysłowej, o 60% produkcji rolnej, o 112% dochodu narodowego. Założenia planu były od początku właściwie niemożliwe do realizacji. Planowano, ze w ciągu trzech lat zostaną uruchomione najważniejsze zakłady przemysłowe: kopalnie, porty, stocznie, huty oraz fabryki maszyn, samochodów i traktorów.

- Priorytetem planu 6 - letniego było przede wszystkim - zwiększenie inwestycji i intensywna industrializacja kraju, prowadzona na wzór sowiecki.

- Sztandarowymi budowami, ralizowanymi w ramach planu 6 - letniego były: Huta im. Lenina w Nowej Hucie pod Krakowem, Fabryka Samochodów Osobowych i Elektrociepłownia na Żeraniu w Warszawie, huta aluminium w Skawinie, fabryki maszyn rolniczych w Płocku i Poznaniu oraz stocznie w Gdyni i Szczecinie. 

- Wprowadzając w życie wytyczne planu 6 - letniego zaniedbano przemysł lekki, spożywczy oraz rolnictwo, co przyczyniło się do obnizenia poziomu życia obywateli.