Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Scharakteryzuj powojenny podział świata.4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii

Wraz z zakończeniem II wojny światowej skończył się sojusz łączący państwa Wielkiej Koalicji. Świat wkroczył w nowy okres, pełen napięć i konfrontacji, zwany "zimną wojną".  

Za początek "zimnej wojny" uważa się przemówienie amerykańskiego sekretarza stanu Jamesa Byrnesa, wygłoszone 6 września 1946 r. w Stuttgarcie, w którym przedstawił on zasady polityki Stanów Zjednoczonych wobec Niemiec. Pojęcie "zimnej wojny" zostało po raz pierwszy użyte przez amerykańskiego polityka Bernarda Barucha w mowie wygłoszonej w lipcu 1947 r. w Columbii, a spopularyzowane przez amerykańskiego publicystę Walta Lippmana, który w księżce "Cold War" ("Zimna Wojna") stwierdził, że w stosunkach między ZSRR i USA skończył się okres sojuszu, a zaczął się stan napięcia.

Nastąpiło wówczas przedzielenie świata "żelazną kurtyną", jak określił ówczesną sytuację brytyjski premier Winston Churchill w przemówieniu wygłoszonym 5 marca 1946 r. na Uniwersytecie w Fulton w Stanach Zjednoczonych. Churchill zaznaczał: "Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem opuściła się żelazna kurtyna w poprzek kontynentu. Poza tą linią znajdują się wszystkie stolice byłych państw środkowej i wschodniej Europy: Warszawa, Praga, Wiedeń, Budapeszt, Bukareszt i Sofia (...) wszystkie te sławne miasta i zamieszukąca wokół nich ludność leżą (...) w sferze radzieckiej i wszystkie (...) podlegają nie tylko wpływom radzieckim, ale kontroli z Moskwy w bardzo wysokim, niekiedy rosnącym stopniu". 

"Żelazna kurtyna" wprowadzała dwubiegunowy podział świata na Wschód zdominowany przez Związek Sowiecki i Zachód, będący pod wpływem Stanów Zjednoczonych. Rywalizacja między Wschodem i Zachodem przejawiała się walką o utrzymanie i powiększanie własnych stref wpływów nawet za cenę znalezienia się na krawędzi III wojny światowej. Zimnej wojnie towarzyszył wyścig zbrojeń, wyścig kosmiczny oraz gospodarczy. Najważniejszymi wydarzeniami tego okresu były: praski zamach stanu w 1948 r., blokada Berlina Zachodniego, wojna koreańska, kryzys sueski, wojna w Wietnamie, kryzys berliński w 1961 r., irańska rewolucja islamska, sowiecka interwencja w Afganistanie oraz stan wojenny ogłoszony w Polsce 13 grudnia 1981 r. 

Zimna wojna trwała od 1947 r., aż do upadku systemu komunistycznego w 1989 r. i rozpadu samego Związku Sowieckiego w 1991 r.