Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Wyjaśnij znaczenie pojęcia "odwilż".4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wyjaśnij znaczenie pojęcia "odwilż".

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
Tekst źródłowyZadanie

"Odwilż" - to potoczne określenie liberalizacji reżimu w ZSRR oraz państwach bloku sowieckiego, które nastąpiło po śmierci Józefa Stalina (5 III 1953 r.). Po raz pierwszy użyte zostało w 1953 r. przez I. Erenburga w powieści "Odwilż", krytykującej stalinizm. "Odwilż" charakteryzowała się rozszerzeniem swobód i praw obywatelskich, złagodzeniem cenzury oraz prokonsumpcyjną polityką gospodarczą. 

Przykłady "odwilży" w Polsce ludowej.

 • Doprowadzono do porozumienia z prymasem Polski - Stefanem Wyszyńskim, którego zwolniono z internowania. 
 • Polakom umożliwiono na powrót z terenów ZSRR oraz sowieckich łagrów. 
 • Unormowano rozliczenia finansowe z ZSRR, zwłaszcza eksport polskiego węgla. 
 • Katowicom przywrócono oryginalną nazwę (wcześniej - Stalinogród). 
 • Zezwolono na rozwiązanie większości spółdzielni produkcyjnych, zaprzestano procesu przymusowej kolektywizacji. 
 • Złagodzodo cenzurę.
 • Zmniejszono terror. 
 • Złagodzono dyskurs wobec Kościoła katolickiego. 
 • Władze wsparły produkcję artykułów spożywczych.
 • Zreformowano centralny system zarządzania gospodarką.
 • Zreformowano aparat bezpieczeństwa - UB przemianowano na SB (Służbę Bezpieczeństwa).