Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Oceń metody sprawowania władzy w Polsce 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Oceń metody sprawowania władzy w Polsce

1Zadanie
1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

Metody sprawowania władzy w Polsce na początku lat 50

  • Przejęcie pełni władzy przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą (PZPR).
  • Rozbudowa aparatu bezpieczeństwa państwa. Powstanie szeregu instytucji z Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego, Urzędem Bezpieczeństwa oraz Milicją Obywatelską, które miały na celu pełną inwigilację społeczeństwa oraz walkę z polskim podziemiem niepodległościowym. Aparat bezpieczeństwa PRL rozprawiał się z członkami WiN, NSZ, NWZ, Kościołem (mnożące się procesy księży, najsłynniejszy z nich - proces biskupa Czesława Kaczmarka w 1953 r.) oraz wrogami wewnątrzpartyjnymi (aresztowanie Mariana Spychalskiego i Władysława Gomułki w 1951 r.)
  • Opanowanie administracji przez ludzi oddanych PZPR. 
  • Zmiany personale w aparacie partyjnym. Na czele PZPR stanął Bolesław Bierut wraz ze swoimi najbliższymi współpracownikami, m.in. Jakubem Bermanem i Hilarym Mincem. 
  • Rozpoczęcie procesu staliniazacji Polski. Na wzór sowiecki organizowano gospodarkę, naukę, kulturę, wojsko i sądownictwo. Życie obywateli Polski ludowej poddano pełnej kontroli. 
  • Użycie na szeroką skalę propagandy, która na każdym kroku wpajała społeczeństwu miłość do Związku Sowieckiego i jego przywódcy - Józefa Stalina. 
  • Kontrolowanie zagranicznej korespondencji polskich obywateli, ograniczanie kontaktów naukowych, cenzurowanie wszelkich informacji, zanim pojawiły się w prasie i radiu. 
  • Ograniczenie możliwości wyjazdów za granicę. 
  • Budowa przez komunistów szczelnej bariery, oddzialajacej polskie społeczeństwo od zachodniego świata. Komuniści zagłuszali emitowane po polsku z zagranicy audycje radiowe Głosu Ameryki i nadającego od 1950 r. Radia Wolna Europa. 
  • Umacnianie reżimu komunistycznego zostało usankcjonowane przyjęciem 22 lipca 1952 r. konstutucji PRL, dostosowanej do wzorów sowieckich, zawierającej ręczne poprawki Stalina.