Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Plan 6 - letni. 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

1. Wskaż główne założenia planu 6-letniego. 

- W ramach planu sześcioletniego, którego realizacja miała odbywać się w latach 1950 - 1955 - planowano intensywne uprzemysłowienie Polski ludowej na wzór sowiecki.

- Plan 6-letni opierał się przede wszystkim na rozbudowie przemysłu ciężkiego, uznawanego wówczas za najważniejszą gałąź gospodarki.

- Według planu wzrost przemysłu miał podnieść się o 85-95%, a rolnictwa o 35-45%.

- Komuniści zakładali, że wartość przemysłu socjalistycznego będzie w roku 1955 o ponad 2,5 razy większa niż w 1949 r., czyli osiągnie czterokrotnie wyższy poziom od produkcji II RP. 

2. Przedstaw fragmenty tekstu wskazujące na propagandowy charakter raportu Minca.

Cyt. "Towarzysze ! My w krajach obozu socjalizmu i pokoju, rozbudowaujemy przemysł i rolnictwo, budujemy fabryki, szkoły i szpitale, podnosimy stopę życiową ludności, walczymy o życie coraz pełniejsze, piękniejsze i radośniejsze".