Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Scharakteryzuj sytuację polityczną w Polsce4.62 gwiazdek na podstawie 13 opinii

Scharakteryzuj sytuację polityczną w Polsce

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

Sytuacja polityczna w Polsce w latach 1944 - 1947.

22 lipca 1944 r. ogłoszono tekst Manifestu PKWN, w którym informowano społeczeństwo polskie o powstaniu nowej władzy i jego programie, jednocześnie odmawiając rządowi Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie i jego Delegaturze na Kraj prawa występowania w imieniu Polaków.

W czerwcu 1945 r. w Moskwie doszło do podpisania umowy między przedstawicielami Rządu Tymczasowego a politykami obozu londyńskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego (Stanisław Mikołajczyk), która zakładała dobranie do rządzących już w Polsce komunistów i uległych im socjalistów pewnej ilości działaczy ludowych (Mikołajczyk - został wicepremierem). Partia miała zostać uprawomocniona w Polsce, co miało stworzyć pozory legalności. Wszystko działo się z myślą o przygotowaniu przyszłych wyborów parlamentarnych. Dokładnie w tym samym miejscu i czasie (Moskwa - czerwiec 1945 r.) wydano wyroki w procesie 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego.

Komuniści, którzy zainstalowali się na terenach Polski lubelskiej - rozbudowywali struktury MO i UB. Pretekstem do tych działań miała być według oficjalnej propagandy - wzmożona działalność podziemia AK - owskiego, organizacji "Nie" oraz WiN. Na Lubelszczyźnie stacjonowało od 2 - 2,5 tys. żołnierzy sowieckich, z czego na dwóch mieszkańców przypadał 1 funkcjonariusz NKWD. Władzę obejmowano za pomocą terroru i bezprawia.

Dnia 5 lipca 1945 r. TRJN został uznany przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Jednocześnie oba mocarstwa cofnęły poparcie dla dotychczasowego rządu polskiego na uchodźstwie. 

30 czerwca 1946 r. z inicjatywy PPR odbyło się w Polsce referendum ludowe. Pytania o likwidację senatu, kontynuację reform społeczno - gospodarczych i granic Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej były albo nieistotne w zaistniałej sytuacji politycznej, lub wręcz retoryczne. Mimo zmasowanej kampanii propagandowej oraz zatrzymywania i zastraszania działaczy opozycji wynik referendum okazał się bardzo niekorzystny dla komunistów. Przewidywali oni niskie poparcie polskiego społeczeństwa, dlatego przysłana wcześniej grupa "fachowców" z Moskwy (grupa Arona Pałkina), sfałszowała protokoły z kilku tysięcy komisji tak, że można było ogłosić oficjalnie, iż Polacy poparli nową władzę.

Jesienią 1946 r. PPR, wykorzystując narzędzia administracyjno - sądowe, rozpoczęła rozprawę z PSL-em. Mnożyły się procesy działaczy partii. Oskarżano ich o kontakty z podziemiem poakowskim oraz współpracę z Niemcami. 

19 stycznia 1947 r. w atmosferze terroru NKWD, UB i MO odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego. W toku kampanii wyborczej aresztowano kilkadzisiąt tysiecy działaczy PSL, a ok. 200 zostało zabitych przez "nieznanych sprawców". Reszcie utrudniano działalność, m.in. zabraniano organizacji spotkań wyborczych, rozwiązywano pod rozmaitymi pozorami terenowe struktury, pozbawiano pracy. Wyniki wyborów masowo fałszowano. W rezultacie, według oficjalnych danych, PSL uzyskało 10% poparcia, czyli 28 mandatów w 444-osobowym sejmie. Sam Mikołajczyk szacował, że rzeczywiste poparcie dla PSL-u doszło nawet do 74%. Złożony z PPR, PPS, SL i SD Blok Demokratyczny oficjalnie zdobył 80,1 % poparcia i zapewnił sobie aż 394 miejsca w sejmie. Ten wynik wyborów polskie społeczeństwo szybko nazwało "cudem nad urną". 

Sfałszowane wybory właściwie przesądziły o całokształcie stosunków wewnętrznych i międzynarodowych Polski na następne prawie pół wieku. Wzmocniły budowany przez PPR totalitarny system rządów, a do 1989 r. pozwoliły rządzić Polską komunistom, skłonnym wypełniać każdą dyrektywę płynącą z Moskwy.