Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Wyjaśnij przyczyny i przebieg konfliktu4.56 gwiazdek na podstawie 16 opinii

Wyjaśnij przyczyny i przebieg konfliktu

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

Przyczyny konfliktu polsko - ukraińskiego na Kresach Wschodnich

- Utworzenie Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) przez skrajny odłam ukraińskich nacjonalistów związanych ze Stepanem Banderą. 

- Głównym celem UPA była walka o niepodległe państwo ukraińskie oraz usunięcie przedstawicieli innych narodowości z terenów Ukrainy. Za głównych wrogów uważano ZSRR, Niemcy i Polskę. 

- Przygotowanie przez banderowców planów dotyczących usunięcia Polaków z Wołynia i Małopolski Wschodniej. 

Przebieg Zbrodni Wołyńskiej.

Na początku 1943 r. oddziały UPA zaatakowały pierwsze polskie wsie na Wołyniu, a w drugiej połowie 1943 r. w Galicji Wschodniej, bestialsko mordując ich mieszkańców bez względu na wiek i płeć. Rzeź przybrała charakter czystki etnicznej. Oddziałom UPA w zbrodniach pomagali zwykli Ukraińcy, którzy atakowali swoich polskich sąsiadów, mordując ich w najbardziej okrutny sposób, torturując przed śmiercią i okaleczając później ich zwłoki. Śmierć spotykała również tych Ukraińców, którzy odmawiali udziału w zbrodni bądź pomagali Polakom. Ludobójstwo na Wołyniu rozgrywało się przy aprobacie Niemców, dla których konflikty wewnętrzne między różnymi narodowościami były bardzo korzystne. 

W wyniku działań UPA na Kresach Wschodnich zginęło łącznie ok. 100 tys. Polaków, a ok. 300 tys. zostało zmuszonych do ucieczki na zachód. 

Zobacz: W. Siemaszko, E. Siemaszko "Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939 - 1945", Warszawa 2000.