Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Opisz walkę z polskością prowadzoną przez obu4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Opisz walkę z polskością prowadzoną przez obu

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

Walka z polskością prowadzona przez obu okupantów.

- Usuwanie przez okupantów polskich symboli narodowych z miejsc publicznych;

- W wielu miastach niszczono pomniki słynnych Polaków, zmieniano nazwy ulic i placów upamiętniających polskich bohaterów narodowych;

- Okupanci niszczyli i rabowali polski majątek narodowy. Palono i rozkradano archiwa, księgozbiory i biblioteki, a bezcenne dzieła sztuki wywożono do Niemiec (np. wawelskie arrasy oraz ołtarz Wita Stwosza);

- Z wnętrz świątyń usuwano obrazy, rzeźby oraz tablice o treści narodowej. Zabraniano śpiewania pieśni patriotycznych, a także niszczono lub konfiskowano liczne kościoły i budynki sakralne;

- W wyniku bezwzględnych działań prowadzonych przez Gestapo, Polacy żyli w atmosferze ciągłego zagrożenia. Niemcy za jakąkolwiek pomoc Żydom, jeńcom wojennym oraz zbiegom z obozów i więzień stosowali karę śmierci;

- Bezwględne represje dotknęły przede wszystkim ludność cywilną, którą mordowano, więziono i wysyłano do obozów koncentracyjnych;

- Jesienią 1939 r. funkcjonariusze NKWD przeprowadzili na Kresach Wschodnich serię aresztowań. Zatrzymanych Polaków zsyłano do łagrów, zamykano w więzieniach i mordowano. Aresztowano wszystkich, których uważano za wrogów ZSRR i klasy robotniczej;

- Sowieci deportowali w głąb ZSRR całe rodziny. Podróż odbywała się w tragicznych warunkach: wagonach towarowych bez ogrzewania i dostatecznych zapasów żywności, co prowadziło do wysokiej śmiertelności wśród deportowanych. Wysiedlenia objęły prawe 350 tys. Polaków, wywieziono również pewną liczbę Żydów, Ukraińców i Białorusinów;

- Sowieci zlikwidowali część polskich szkół (np. uniwersytet we Lwowie), a w pozostałych wprowadzili sowieckie programy nauczania;

- Niemcy zamknęli szkoły średnie i wyższe, a w pozostawionych szkołach powszechnych uczono jedynie pisania, czytania i liczenia. Zamknięto muzea i sale koncertowe. W kinach i teatrach repertuar podlegał ścisłej kontroli. Polska miała być odtąd obszarem dostarczającym III Rzeszy taniej i niewykształconej siły roboczej;