Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Jakie skutki dla Polaków mogła mieć4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Jakie skutki dla Polaków mogła mieć

1Zadanie

Ścisła współpraca okupantów miała katostrofalne skutki dla Polaków. Po wyznaczeniu przebiegu granic pomiędzy ZSRR a III Rzeszą - podpisano tajne dokumenty dokładnie określające współpracę Gestapo i NKWD w zwalczaniu polskich ugrupowań niepodległościowych. Głównym celem obu okupantów było spacyfikowanie, a następnie całkowite wyniszczenie narodu polskiego. Szczególnie surowe represje stosowano wobec polskiej inteligencji - nauczycieli, lekarzy, urzędników i księży, których poddawano torturom, zsyłano do obozów koncentracyjnych i rozstrzeliwano. Często organizowano równeż egzekucje na ulicach miast, masowe przesiedlenia ludności oraz łapanki. Sowieci zsyłali Polaków do ciężkich obozów pracy - łagrów, osiedlali ich również na terenach Syberii, środkowego Uralu oraz Azji Środkowej. Szczególnie tragiczny los stał się udziałem polskich oficerów, którzy jako jeńcy wojenni znaleźli się w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Prawie wszyscy, tj. ok. 22 tys., zostali zamordowani w Katyniu, Twerze i Charkowie.