Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Wymień czynniki, które wpłynęły na zróżnicowanie4.57 gwiazdek na podstawie 14 opinii

Wymień czynniki, które wpłynęły na zróżnicowanie

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

Czynniki, które wpłynęły na zróżnicowanie rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów Rzeczypospolitej:

  • Lata zaborów przyniosły wielkie zróżnicowanie gospodarcze. Wielkopolska, Pomorze oraz część Górnego Śląska - dysponowały dobrze rozwiniętą infrastrukturą. Dawny zabór rosyjski oraz Galicja - były znacznie opóźnione cywilizacyjnie. 
  • Działania wojenne podczas I wojny światowej i walki o granice przyniosły wielkie zniszczenia kraju. 
  • Odradzająca się Rzeczpospolita praktycznie nie posiadała własnych kapitałów inwestycyjnych. 
  • Niska opłacalność produkcji rolnej. Duże gospodarstwa chłopskie istniały tylko w Wielkopolsce, na Kresach Wschodnich przeważały małe i przeludnione zagrody, które nie były w stanie zaspokoić potrzeb mieszkańców. 
  • Odcięcie łódzkich i warszawskich zakładów włókienniczych od dotychczasowych rynków zbytu.
  • Problemy aprowizacyjne. Brak linii kolejowych łączących poszczególne województwa.
  • Brak portu pozwalajacego na eksport towarów drogą morską.