Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Omów, jakie znaczenie dla II RP miała4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii

Omów, jakie znaczenie dla II RP miała

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

Budowa portu w Gdyni oraz utworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego miały przełomowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego II RP. Koniec kryzysu światowego i dobra koniunktura gospodarcza na rynkach światowych zaczęły być odczuwalnew Polsce już na początku 1936 r. W tym czasie w ramach interwencjonizmu państwowego, wicepremier i minister finansów Eugeniusz Kwiatkowski opracował czteroletni plan inwestycji państwowych, który zakładał aktywizację gospodarczą regionów zacofanych przez inwestycje państwa na cele cywilne i wojskowe. Ambitna polityka władz umozliwiła powstanie nowych okręgów przemysłowych. Najbardziej znaczącą inwestycją tego planu było podjęcie w 1937 r. budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP) w tzw. trójkącie bezpieczeństwa, w widłach Wisły i Sanu. W ramach COP-u wyodrębniono trzy rejony:

  • A - surowcowy, obejmujący Kieleckie;
  • B - aprowizacyjny, obejmujący Lubelskie;
  • C - baza surowcowa obejmująca Sandomierskie;

W Stalowej Woli zbudowano hutę połączoną z fabryką armat i silników lotniczych, w Mielcu i Rzeszowie wybudowano zakłady lotnicze oraz fabrykę obrabiarek dla przemysłu zbrojeniowego. W Dębnicy - zakład wytwarzający syntetyczny kauczuk oraz walcownię metali kolorowych. Zmodernizowano zakłady zbrojeniowe w Radomiu i Starachowicach, zbudowano elektrownie wodne w Rożnowie i Myczkowcach oraz cieplną w Stalowej Woli. Budowa COP-u w ostatnich latach II RP przyniosła ożywienie gospodarcze oraz wzrost wskaźnika produkcyjnego w 1938 r. do 119, 5% w porównaniu z 1928 r. 

Dzięki decyzji o budowie portu w Gdyni - w krótkim czasie z małej wioski rybackiej powstało nowoczesne miasto liczące 130 tys. mieszkańców. W Gdyni wzniesiono port dla marynarki wojennej i handlowej, a także stocznię produkującą statki, co zapewniło naszemu państwu swobodną wymianę handlową z innymi krajami. II RP uniezależniła się od portu w Gdańsku. Gdynia szybko stała się największym i najnowocześniejszym portem na Morzu Bałtyckim, symbolem II Rzeczpospolitej i dumą jej mieszkańców.