Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Oceń ustrój Sparty4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

W Sparcie panował ustrój oligarchiczny o charakterze militarnymZgromadzenie Ludowe nie odgrywało większej roli w funkcjonowaniu państwa. Obywatele, przyzwyczajeni do dyscypliny wojskowej, nie dyskutowali nad zgłoszonymi kandydaturami, dokonując wyboru przez aklamację, czyli wyrażając swoje poparcie krzykiem. Realne rządy sparwowała geruzja (rada starszych) oraz eforowie (najwyżsi urzędnicy). Władza dwóch dziedzicznych królów opierała się na dowodzeniu armią w czasie wypraw wojskowych. Ważną rolę w spartańskiej polis odgrywała geruzja, wybierana spośród wszystkich obywateli, sprawująca funkcje sądownicze, przygotowująca projekty ustaw, będąca organem doradczym. Z czasem, bardzo ważną rolę zaczęli odgrywać także eforowie, którzy przewodniczyli Zgromadzeniu Ludowemu, czuwali nad finansami państwa oraz sprawowali funkcje kontrolne, zwłaszcza względem królów. Niestety, ustrój panujący w Sparcie nie sprzyjał rozwojowi kultury i gospodarki - zwłaszcza handlu. Charakteryzował się zmilitaryzowaniem życia społeczeństwa oraz ksenofobią. Groźba powstania helotów stale wisząca nad spartiatami, regulowała ich życie prywatne oraz państwowe. O losie Spartan od urodzenia decydowało państwo. Jeżeli niemowle było słabe i chorowite - porzucano je na pewną śmierć w górach Tajget. Od kobiet oczekiwano, że będą rodziły zdrowe i silne dzieci. Sparta, starała się w każdym zakresie kontrolować obywateli, była państwem o charakterze totalitarnym.